Christtag

  • 9.30 UhrPontifikalamt in der Bernardikapelle.
  • 18 Uhr – Pontifikalvepser in der Bernardikapelle.